12/12/2013 11:08:55 AM - Lượt xem: 2340
Trong những năm chống mỹ cứu nước miền trung Trung Bộ (tức liên khu v)là một chiến trường ác liệt mọi thứ cần cho quân và dân (vũ khí, lương thực, thuốc chữa bệnh)đều vô cùng thiếu thốn.

(Bấm vào đây để nhận mã)