12/12/2013 2:49:54 AM - Lượt xem: 3777
Hình ảnh đường vào vườn sâm và những cây sâm ngọc linh giống đang phát triển rốt tốt

Đường vào vườn sâm ngọc linh

Sâm ngọc linh đang phát triển tốt

Sâm ngọc linh

(Bấm vào đây để nhận mã)