12/12/2013 3:01:00 AM - Lượt xem: 18618
Cận cảnh ảnh của vườn sâm, cây sâm, hoa và quả sâm Linh Chi.
(Bấm vào đây để nhận mã)