12/17/2013 2:57:42 AM - Lượt xem: 9664
Củ sâm ngọc linh tự nhiên lớn nhất Việt Nam hiện nay được trung tâm Kỷ lục guiness xác lập vào ngày 14 tháng 2 năm 2013 Công ty cổ phần Thọ Xuân Đường sở hữu

Bảng Kỷ lục guiness củ Sâm Ngọc Linh lớn nhất Việt Nam sở hữu bởi CÔNG TY CỔ PHẦN THỌ XUÂN ĐƯỜNG

(Bấm vào đây để nhận mã)