5/21/2014 5:29:02 AM - Lượt xem: 6415
Chuyến công tác và làm việc tại Trung Tâm giống Sâm Ngọc Linh Kon Tum

Chuyến công tác và làm việc tại Trung Tâm giống Sâm Ngọc Linh Kon Tum

nhà thuốc đông y thọ xuân đường thăm trung tâm giống sâm ngọc linh

Chuyến thăm và làm việc tại Trung Tâm giống Sâm Ngọc Linh - Chi nhánh Kon Tum

Thầy Đào Kim Long (người thứ 4 áo trăng - từ trái qua) người tìm thấy và đặt tên cho Sâm Ngọc Linh

và Lương y Phùng Tuấn Giang - Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thọ Xuân Đường (người thứ 2 - từ phải qua).

trung-tam-giong-sam-ngoc-linh-dong-y-tho-xuan-duong

Lương y Phùng Tuấn Giang cùng với thầy Đào Kim Long (người thứ 4 - từ trái qua) trong buổi gặp mặt với Bí thư Tỉnh KonTum Hà Ban(người thứ 5 - từ trái qua)

công tác trung tâm sâm ngọc linh

Hội ngộ cùng đồng chí Chủ tịch tỉnh KonTum - Nguyễn Văn Hùng (người đầu tiên - từ trái qua)

chuyến thăm trung tâm sâm ngọc linh

Võ sư Đỗ Tuấn (người đầu tiên - từ trái qua) và Giám đốc trung tâm giống Sâm Ngọc Linh - Nguyễn Thành Trung (người thứ ba - từ phải qua)

sâm ngọc linh, trung tâm sâm ngọc linh

Lương y Phùng Tuấn Giang cùng thầy Đào Kim Long và mọi người thắp hương khấn lễ thần núi Ngok Linh

sâm ngọc linh, trung tâm sâm ngọc linh

Khu Sâm Ngọc Linh

sâm ngọc linh, trung tâm sâm ngọc linh

Cây Sâm Ngọc Linh này khoảng 5 tuổi

Một số hình ảnh khác trong chuyến thăm công tác Trung Tâm giống Sâm Ngọc Linh:

 sâm ngọc linh, trung tâm sâm ngọc linh

sâm ngọc linh, trung tâm sâm ngọc linh

Thầy Đào Kim Long và Lương y Phùng Tuấn Giang bên cạnh cây Nam dược quý Ngũ Vị tử.

sâm ngọc linh, trung tâm sâm ngọc linh

sâm ngọc linh, trung tâm sâm ngọc linh

sâm ngọc linh, trung tâm sâm ngọc linh

 sâm ngọc linh, trung tâm sâm ngọc linh

sâm ngọc linh, trung tâm sâm ngọc linh

sâm ngọc linh, trung tâm sâm ngọc linh

sâm ngọc linh, trung tâm sâm ngọc linh

sâm ngọc linh, trung tâm sâm ngọc linh

sâm ngọc linh, trung tâm sâm ngọc linh

sâm ngọc linh, trung tâm sâm ngọc linh

thầy đào kim long lương y phùng tuấn giang võ sư đỗ tuấn

 sâm ngọc linh, trung tâm sâm ngọc linh

sâm ngọc linh, trung tâm sâm ngọc linh

Cây Sâm Ngọc Linh nhân bản vô tính, một năm ra 5 lá.

sâm ngọc linh, trung tâm sâm ngọc linh

sâm ngọc linh, trung tâm sâm ngọc linh

sâm ngọc linh, trung tâm sâm ngọc linh

sâm ngọc linh, trung tâm sâm ngọc linh

sâm ngọc linh, trung tâm sâm ngọc linh

sâm ngọc linh, trung tâm sâm ngọc linh

sâm ngọc linh, trung tâm sâm ngọc linh

sâm ngọc linh, trung tâm sâm ngọc linh

sâm ngọc linh, trung tâm sâm ngọc linh

sâm ngọc linh, trung tâm sâm ngọc linh

sâm ngọc linh, trung tâm sâm ngọc linh

 

(Bấm vào đây để nhận mã)