11/29/2015 2:10:39 AM - Lượt xem: 2603
Chùm ảnh hợp tác phát triển và bảo tồn dược liệu quý với hội Đông y Hàn Quốc

CHÙM ẢNH HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC PHÁT TRIỂN TRỒNG VÀ BẢO TỒN DƯỢC LIỆU QUÝ HỘI ĐÔNG Y HÀN QUỐC

Giới thiệu và tặng sản phẩm Sâm Ngọc Linh Việt Nam với hội Đông y Hàn Quốc


Ký hợp đồng hợp tác về phát triển trồng và bảo tồn dược liệu quý với hội Đông y Hàn Quốc


Một số ảnh hoạt động khác:

Nguyễn Công Trứ 6/6/2016 9:18:54 PM

contr246@gmail.com

Nấm thượng hoàng Việt Nam so với nấm thượng hoàng Hàn Quốc như thế nào? Hiện nay tôi có một số nấm này tìm thấy ở Việt Nam

(Bấm vào đây để nhận mã)